LUCRAREA RUGĂCIUNII DE MIJLOCIRE

„Să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu” (Iov 16:21)

 Biblia spune: „Iosua … a ieşit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur s-au suit pe vârful dealului. Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi lăsa mână în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite … Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile … Şi Iosua a biruit pe Amalec şi pe poporul lui” (Exod 17:10-13). Această relatare ilustrează puterea rugăciunii de mijlocire. Departe de mulţime, dar sub privirea lui Dumnezeu sunt cei ce „sprijină mâinile” lucrătorilor în rugăciune. Şi Dumnezeu caută tot mai mulţi astfel de oameni. Charles Finney a avut un mijlocitor pe nume Abel Clary care a călătorit cu el peste tot pe unde a mers. Finney a scris: „Mr. Clary a continuat câtă vreme am continuat şi eu şi nu a plecat până nu am plecat eu. El nu a apărut niciodată în public, dar s-a dedicat pe de-a-ntregul rugăciunii”. Finney a avut impact asupra mai multor popoare, dar nu de unul singur. Iov scrie: „Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrămi, să facă dreptate omului înaintea lui Dumnezeu, şi fiului omului împotriva prietenilor lui” (Iov 16:20-21). Lucrarea rugăciunii de mijlocire este: 1) O lucrare de identificare (de transpunere în situaţia cuiva) în care stai alături de alţii. 2) O lucrare jertfitoare care te  cheamă    să renunţi la plăcerile şi la odihna vieţii. 3) O lucrarea     de autoritate, căci rugăciunile mişcă mâna lui  Dumnezeu pentru alţii. Astăzi, Dumnezeul care a spus: „Caut printre ei un om care … să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară” (Ezechiel 22:30) caută mijlocitori. Tu poţi fi unul dintre ei!

Share