LECŢII DIN LISTRA

In Listra…” (Faptele Apostolilor 14:8)

Biblia spune: “În Listra era un om … care nu umblase niciodată … şi asculta pe Pavel când vor­bea. Pavel… a văzut că are credinţă ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: “Scoală-te drept în picioare.” Şi el s-a sculat dintr-o săritură, şi a început să umble” (vs. 8-10). Ce lucru nemaipomenit! Acest om care nu putea merge a început dintr-odată să umble fără a face terapie luni de zile pen­tru ca sistemul lui neurologic să funcţioneze din nou şi fără ca muşchii atrofiaţi să-i fie revigoraţi. E ca şi cum ai câştiga un concurs fără să te fi pregătit deloc. Sau e ca şi cum tablourile pictate de tine ar fi expuse la o galerie de artă, fără să ai diplomă în arte. Dumnezeu produce reversul daunelor tale din trecut şi te binecuvântează cu succes. Şi aceasta prin puterea şi harul Său. Uneori aşa lucrează Dumnezeu.

Apoi citim: “La vederea celor făcute de Pavel, noroadele şi-au ridicat glasul, şi au zis…: “Zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc.”… Apostolii când au auzit lucrul acesta, şi-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului, şi au strigat: “Oamenilor, de ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi…” (Faptele Apostolilor 14:11-15). Din nou acelaşi lucru! Dorim să facem din oameni dumnezei. Oameni despre care nu a auzit nimeni reuşesc să atingă cea mai înaltă notă, să obţină un record sau să devină star peste noapte, iar apoi îi adoptăm drept modele de urmat. Doamne, ai milă de noi! Li se întâmplă chiar şi celor care predică Cuvântul. Se luptă, Dumnezeu îi binecuvântează şi îi ajută să dezvolte o mare lucrare, iar acum lumea nici nu mai poate discuta cu ei fără o programare (decât dacă sunt donatori importanţi). Pavel şi Barnaba nu s-au dus în oraş să-şi cumpere o garderobă pe măsura noii lor imagini şi nu au angajat un agent de publicitate. Nu, ei “şi-au rupt hainele” şi au strigat: “Şi noi suntem oameni”. Deşteptaţi-vă! Mulţimea care i s-a închinat ieri, l-a lovit a doua zi cu pietre. Concluzie: fii smerit, iubeşte-i pe oameni, dar încrede-te doar în Dumnezeu.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *