LECŢII DE LA FIUL RISIPIRTOR (2)

„Şi-a risipit averea” (Luca 15:13)

Fiul risipitor i-a spus tatălui său: „Vreau totul acum!” Pentru a şti dacă ceva e bun pentru tine sau nu, trebuie să înţelegi de unde a izvorât dorinţa. Părinţii iubitori nu le dau copiilor lucruri doar pentru că plâng pentru ele; ei îi răsplătesc pentru că dau dovadă de comportament responsabil. Ei ştiu ce este potrivit pentru vârsta copiilor. Şi Dumnezeu este un părinte iubitor. Cu toţii cunoaştem oameni cumsecade, bine intenţionaţi, ale căror talente i-au făcut să promoveze. Cu toate acestea, au fost zdrobiţi şi doborâţi din cauza unui anumit domeniu din viaţă în care au fost imaturi şi indisciplinaţi. Te rog ascultă-L pe Tatăl tău Ceresc şi nu pleca de acasă până nu spune El că eşti pregătit! Fiul risipitor „şi-a risipit averea, ducând o viaţă destrăbălată”. Să remarcăm cuvântul „averea”. Satana urmăreşte mai mult decât posesiunile tale materiale; el urmăreşte caracterul tău, stima ta de sine, puterea care sălăşluieşte în tine şi scopul vieţii tale. Asemenea fiului risipitor, poţi ajunge într-un punct în care îţi pierzi însăşi dorinţa de a mai trăi. E posibil să te încălzeşti cu reuşitele altora şi să crezi că ai ajuns undeva şi totuşi, să te afli numai la câţiva paşi de „cocina” porcilor. Biblia spune: „s-a lipit de unul din locuitorii ţării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii” (v. 15). Să remarcăm cuvântul „s-a lipit”. Pentru a aprecia unde te afli din punct de vedere spiritual, uită-te la cei de care „te-ai lipit”. Tovărăşiile în care te găseşti sunt ca o busolă care îţi arată direcţia în care te duci. Şi acea busolă nu minte. Când fiul risipitor s-a întors acasă, tatăl lui îl aştepta cu braţele deschise. Iar Tatăl tău Ceresc te aşteaptă şi pe tine, aşa că vino, câtă vreme mai poţi.

Share