LATURA SĂNĂTOASĂ A COMPETIŢIEI

„Alergaţi, deci, în aşa fel ca să căpătaţi premiul!” (1 Corinteni 9:24)

Noi spunem lucruri precum: „Viaţa este o rutină, iar cei mai rezistenţi câştigă”, „Oamenii de treabă ies pe ultimul loc”, „Să câştigi nu e totul – este singurul lucru care contează!” Asemenea sentimente caracterizează cultura noastră, făcând ca stilul de viaţă dependent de muncă să distrugă sănătatea, să fractureze viaţa de familie şi să elimine disciplina spirituală necesară pentru a avea o relaţie mereu crescândă cu Dumnezeu. Aşadar, ce ar trebui să facem? Să evităm orice competiţie? Să ieşim din competiţie? Să ne retragem şi să ne uităm cum lumea trece pe lângă noi? Nu, acestea nu sunt opţiunile unui urmaş al lui Hristos. Aşadar: 1) Fereşte-te de competiţia care duce la gelozie. Spiritul de competiţie al lui Cain faţă de fratele său Abel l-a dus la crimă (Geneza 4:1-8). El a încercat să-şi doboare fratele pentru a se ridica pe sine. împăratul Saul a încercat să-l ucidă pe David când mulţimea a cântat: „Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii” (1 Samuel 18:6-11). Aceste cuvinte au făcut ca gelozia să crească în el asemenea cancerului. 2) înţelege că prin încercarea ta de a excela în vocaţia ta. îl preamăreşti pe Hristos. Pavel scrie: „Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi, deci, în aşa fel ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrânări…. ca să capete o cunună, care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat” (1 Corinteni 9:24-27). Nu este vorba despre a ajunge înaintea altora; ci este vorba despre maximizarea a tot ce faci spre slava lui Dumnezeu!

„Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni” (Coloseni 3:23).

Share