LASĂ-L PE DUMNEZEU SĂ-ŢI ARATE UNDE SĂ MERGI

„Ieşi… şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta” (Geneza 12:1)

 Locul unde te afli contează. Nu poţi cultiva banane în Alaska, dar le poţi cultiva în Jamaica. Care e ideea? Următoarea: uneori trebuie să schimbi locul în care te găseşti pentru a reuşi în ceea ce te-a chemat Dumnezeu să faci. Uită-te la viaţa lui Ilie. „Cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, cu aceste vorbe: „Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit, şi ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în faţa Iordanului. Vei bea apă din pârâu, şi am poruncit corbilor să te hrănească acolo” (1 Împăraţi 17:2-4). În mod normal, corbii nu aduc mâncare, ei o mănâncă. Dar când faci ce-ţi spune Dumnezeu şi mergi unde te trimite El, te muţi de pe tărâmul obişnuit în cei spiritual. Nu numai că Dumnezeu are un plan pentru viaţa ta, dar el are şi un loc pregătit. Da, trebuie să ai strategia adecvată, dar trebuie să ai şi locul corespunzător. „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos, şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!” (Isaia 48:17). Dacă dorinţa inimii tale este să-L onorezi pe Dumnezeu în toate lucrurile, El îţi va arăta care e locul cel mai bun pentru asta. Fireşte, El va merge înaintea ta ca să pregătească circumstanţele în avantajul tău. A făcut-o pentru Avraam. „Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-L ia ca moştenire, a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce” (Evrei 11:8). Întreabă-L pe Dumnezeu şi El îţi va arăta câmpul de lucrare.

Share