LASĂ-L PE DUMNEZEU SĂ TE TRANSFORME

„Să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre” (Romani 12:2)

Imaginea pe care o avem despre noi înşine se formează încă din copilărie, pe baza reacţiei părinţilor, profesorilor şi a altor figuri cu autoritate – şi nu e uşor să o schimbăm. Schimbarea imaginii nu vine de la sine, ci de la Duhul Sfânt atunci când Îl laşi să te transforme. Cum? „Prin înnoirea minţii”. Amintindu-şi de vremea în care băieţii lui erau mici, un predicator spune că ei se jucau cu un autobuz de jucărie, dotat cu sunet pentru scârţâitul frânelor şi huruitul motorului. „Nu am acordat prea mare atenţie căci încercam să mă eliberez de stresul zilei. Buimac, m-am uitat în jos şi am văzut că băieţii se jucau cu un avion pe o pistă imaginară. „Ce s-a întâmplat cu autobuzul?” am întrebat eu. „Tată, acesta e un transformator. Se poate transforma în orice vrem noi!” au explicat ei. Dumnezeu a creat primul „transformator”. Ei a făcut omul în aşa fel încât a putut crea femeia din el. Printr-un singur act creator, Dumnezeu a transformat bărbatul în căsnicie, căsnicia în familie şi familia în societate. Dumnezeu a pus puterea transformatoare, intrinsec, în om. În duhul nostru sălăşluiesc tot felul de lucruri latente. Pentru creştin, transformarea pentru a ajunge la potenţialul maxim e rezultatul strădaniilor interne. Dumnezeu a pus în tine anumite lucruri care trebuie să iasă la iveală, iar când te-ai săturat să tot încerci să-ţi descătuşezi resursele, lasă-L pe El să elibereze în tine puterea de a deveni tot ceea ce trebuie să fii”. „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1:12). Hristos ne dă puterea să ieşim din carapacea a ceea ce am fost obligaţi să fim şi să ne transforme în ceea ce ne-a creat să fim.

Share