Izvorul fericirii

„Doamne al oştirilor, ferice de  omul care se încrede în Tine!” Psalm 84.12 1  

 

Izvorul fericirii

            Într-o cugetare scrie: „Fericirea acestei lumi e trecătoare, căci ceea ce-i statornic nu se dobândeşte prin lucruri nestatornice.” Toţi oamenii, fără deosebire, caută fericirea. Nu-i oare aceasta do­vada că suntem creaţi pentru ea? Însă adevărata feri­cire trebuie căutată acolo unde este Izvorul ei. Oame­nii sunt orbiţ de păcat şi din această cauză nu caută fericirea unde ar putea să o găsească. Ei aleargă la fântânile părăsite şi fără apă, la plăcerile grosolane sau rafinate, la averi, lume, lux, alcool, droguri etc., şi uită că fericirea nu se dobândeşte prin lucruri nestatorni­ce. Fiindcă fericirea nu se găseşte pe căile păcatului, unii au ajuns la concluzia că fericirea nu există.

            Şi totuşi, Dumnezeu ne-a creat să fim fericiţi. Este de ajuns ca lumina Feţei lui Dumnezeu să se înalţe pes­te noi, şi inima ni se va umple de fericire chiar în aceas­tă vale a umbrei morţii. Să fii înconjurat de privirea mângâietoare a Tatălui ceresc şi să treci prin viaţă ur­mărit mereu de această privire până vei pleca din lu­mea aceasta, este o adevărată fericire. Cum este po­sibilă această stare? „ …cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută” (Evrei 11.6).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *