IUBEȘTE-ȚI BISERICA – DOMNUL ISUS O IUBEŞTE! (8)

După ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi” (1 Petru 5:10)

Au fost nevoie de şapte ani pentru a zidi Templul lui Solomon. În Scriptură, cifra şapte reprezintă desăvârşirea. Deci când vine vorba de „poziţia” ta în Hristos, acum eşti la fel de răscumpărat pe cât vei fi când vei ajunge în ceruri. Când Domnul Isus a strigat: „S-a isprăvit”, tot ce era nevoie pentru împăcarea ta cu Dumnezeu a fost făcut. Cuvântul „desăvârşit” înseamnă „a nu-i lipsi nimic”. Şi când îţi pui încrederea în Domnul Isus, aşa te vede Dumnezeu. Când El te-a pus în Hristos, „ai totul deplin în El” (Coloseni 2:10). Poate spui: „Dar încă păcătuiesc”. Biblia spune: „Noi toţi privim … ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui… prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Ai înţeles? Duhul Sfânt lucrează în fiecare zi în viaţa ta, modelându-te după chipul Domnului Isus. Planul suprem al lui Dumnezeu pentru viaţa ta este mai măreţ decât poţi tu înţelege, luda scrie: „Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale … să fie slavă, măreţie” (luda 24-25). Să remarcăm cuvintele: „a Aceluia care poate”. Acesta e un lucru pe care îl face Hristos pentru tine, nu ceva ce faci tu pentru tine însuţi! Şi unul din instrumentele pe care le foloseşte El pentru a produce în tine perfecţiunea (maturitatea) este necazul. Petru scrie: „Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi”. S-ar putea ca procesul să dureze, dar vei ajunge acolo!

Share