IUBEŞTE-ŢI BISERICA – DOMNUL ISUS O IUBEŞTE! (7)

„Voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu” (Efeseni 2:22)

Domnul Isus locuieşte în toţi cei ce formează biserica Lui. „Sunteţi … oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu Sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul” (v. 19-22). Nimic nu este mai de preţ şi mai apropiat de inima lui Dumnezeu decât biserica Lui. „Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25). Cel mai mare interes al Său şi punctul central al scopului Său veşnic este ca „să cunoască … prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efeseni 3:10). Poate întrebi: „Cum pot deveni membru al bisericii lui Hristos?” E o familie, trebuie să te naşti în ea. De aceea, Domnul Isus i-a spus lui Nicodim: „Trebuie să te naşti din nou” (Ioan 3:7). Nu intri prin strângerea mâinii unui predicator, prin completarea unui formular de membru sau printr-o donaţie pentru fondul de construcţie. Biblia spune: „primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos” (Romani 15:7). Odată ce L-ai primit pe Hristos şi El te-a primit pe tine, eşti „înăuntru”. Poate nu ai un profil important şi nu eşti o personalitate în biserică, dar în ochii lui Dumnezeu eşti un membru al familiei Lui, de bună credinţă, spălat prin sânge şi „legat de cer”. Biblia spune: „Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi” (Faptele Apostolilor 2:47) şi când El te adaugă şi pe tine, nimeni de pe pământ nu te poate trage afară!

Share