IUBESTE-TI BISERICA – DOMNUL ISUS O IUBEŞTE! (5)

„Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri” (2 Cronici 7:14)

Îţi poţi imagina situaţia în care prezenţa lui Dumnezeu este atât de reală în timpul serviciului de duminică dimineaţa încât pastorul nu mai predică, corul şi cântăreţii nu mai cântă şi diaconii nu-şi mai pot îndeplini îndatoririle? Aşa s-a întâmplat în Templul lui Solomon. Să observăm elementele care au acţionat acolo în acea zi: 1) Ei și-au mărturisit păcatele. John Owen a spus: „Cel ce se gândeşte puţin la păcat nu a avut niciodată gânduri măreţe despre Dumnezeu”. Ceea ce nu te tulbură nicăieri altundeva te va tulbura profund în prezenţa lui Dumnezeu. Ce anume? Politică lipsită de principii, plăcere fără conştiinţă, reputaţie fără caracter şi cunoaştere fără convingere. 2) Ei s-au smerit. Biblia spune: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi” (Iacov 4:6). Smerenia înseamnă să spui: „Doamne, nu am nimic care să nu fie de la Tine. Şi tot ce voi avea vreodată vine de la Tine”. 3) Ei s-au ruaat: nu rugăciuni formale, poetice, ci rugăciuni de pocăinţă rostite din inimă, lată cum a răspuns Dumnezeu: „dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea, şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi-i voi tămădui ţara. Ochii Mei vor fi deschişi de acum, şi urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta” (2 Cronici 7:14-15). 4) Ei au adus jertfă. Oamenii au adus 22000 de boi şi 120000 de oi, cea mai mare jertfă consemnată vreodată în Biblie (2 Cronici 7:5) De ce? Pentru că atunci când îţi deschizi mâna spre Dumnezeu, El îşi deschide mâna spre tine. Dar iată un lucru important: mâna lui Dumnezeu este mai mare!

Share