IUBEŞTE-ŢI BISERICA – DOMNUL ISUS O IUBEŞTE! (1)

„Cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25)

Biserica nu se compune din oameni mai buni decât toţi ceilalţi. Ea este formată din oameni care vor să fie mai buni decât sunt şi care ştiu că prin harul lui Dumnezeu pot fi. Ne-au dezamăgit uneori liderii bisericii? Da, dar Isus Hristos, Capul bisericii, nu ne-a dezamăgit – şi nu ne va dezamăgi niciodată! Biserica lui Hristos, din care face parte şi biserica ta a fost plănuită de Dumnezeu cu mult înainte de întemeierea lumii (Efeseni 1:4). A fost plătită cu sângele scump al Domnului Isus, a fost susţinută de-a lungul istoriei prin sacrificiul martirilor, se profeţeşte despre ea că va fi mai glorioasă la sfârşitul ei decât la începutul ei şi că în prezent se pregăteşte să devină mireasă pentru Mirele ei. Ioan descrie în Apocalipsa acest fapt astfel: „Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-l dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregăti” (Apocalipsa 19:7). Deci înainte să ataci conducerea, să-ţi retragi calitatea de membru sau să te retragi din slujire, nu uita că nimic pe lumea acesta nu îi este mai drag inimii lui Dumnezeu decât Biserica Lui. Adevărul este că atunci când răneşti un mădular, răneşti şi Capul. Şi iată încă un amănunt pe care să nu-l uiţi: singurul lucru de pe pământ care are un viitor este biserica; restul se va preface în scrum. Şi asigurarea de viaţă a bisericii este Isus Însuşi, Care a spus: „voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei 16:18). Aşa că iubeşte-ţi biserica – Domnul Isus o iubeşte!

Share