ISUS Mântuitorul nostru (2)

21 FEBRUARIE

„O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: «Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi»…”

1 Timotei 1.15

ISUS Mântuitorul nostru (2)

            Poate te gândeşti, cititorule: cu mine nu stau lucruri­le chiar aşa de rău, pentru că din copilărie am frecven­tat orele de religie, am mers câteodată la biserică, am căutat să fac cât mai mult bine etc. Asemănător a fost şi cazul apostolului Pavel, dar totuşi a spus: „ …Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum…” (Ro­mani 3.9).

            Greşeala cea mai mare în care poate cădea un om este să lucreze fără să ţină seamă de Dumnezeu. Mai curând sau mai târziu, gândul lui Dumnezeu se va ară­ta lămurit şi atunci toate planurile omului vor fi zădăr­nicite. Tot ce face omul, fără Dumnezeu, poate ţine cel mult cât va dăinui lumea. Tot ce e omenesc, oricât ar părea de trainic, strălucitor şi atrăgător, e sortit morţii, ţărânii, întunericului.

            Hristos a venit să mântuiască pe păcătoşi, să-i salve­ze din această stare nenorocită şi să le dea un prezent şi un viitor fericit. Cine recunoaşte că este un păcătos pierdut şi apelează la iertarea dăruită de Mântuitorul, va primi salvarea oferită în dar. Isus, Mântuitorul, sal­vează numai pe cei care doresc acest lucru. Cine ac­ceptă mântuirea va fi plin de bucurie.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *