ISUS, Mântuitorul nostru (1)

14 FEBRUARIE

…Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii.”      

1 loan 4.14

 ISUS, Mântuitorul nostru (1)

            Probabil, cititorul acestor rânduri a auzit vorbindu-se despre Domnul Isus Hristos ca Prieten, Păstor sau învăţător şi poate s-a gândit, ce frumos ar fi dacă el însuşi L-ar putea numi aşa din toată inima. Poate chiar s-a întrebat de ce acest Nume, care face aşa de fericiţi multe milioane de oameni, nu-l face şi pe el să se bucure în mod deo­sebit. Aceasta este din cauză că nu a ascultat cu toa­tă seriozitatea de ceea ce spune Cuvântul lui Dumne­zeu – Biblia – despre Hristos.

            Mai întâi trebuie să recunoaştem că toţi oamenii sun­tem păcătoşi pierduţi înaintea lui Dumnezeu şi fără un Mântuitor nu putem deveni fericiţi şi mântuiţi: feri­ciţi pe pământ şi mântuiţi pentru veşnicie. În orice pa­gină a istoriei neamului omenesc, în orice capitol, pa­ragraf sau rând citim despre ruina totală a omului, în­străinarea lui în întregime de Dumnezeu. Suntem învă­ţaţi în modul cel mai clar posibil că, dacă este lăsat în voia lui, omul nu poate niciodată şi nu vrea să se în­toarcă la Dumnezeu. De ce? Fiindcă omul este mort în păcate şi fărădelegi, fără Hristos, fără speranţă şi fără Dumnezeu în lume. Omul este mort în păcate şi fără­delegi – iată de ce are nevoie de un Mântuitor! Şi Unicul care poate mântui pe om este Isus Hristos.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *