Isus în Ghetsimani

„A ajuns într-un chin ca de moarte, şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea i se făcuse ca nişte picături mari de sânge, care cădeau pe pământ.“Luca 22.44


În Evanghelia după Luca, Duhul lui Dumnezeu ni-L prezintă pe Domnul Isus ca Fiul Omului – Omul adevărat, dar fără păcat! În întreaga evanghelie Îl găsim mereu în rugăciune. Cât de mult iese în evidenţă dependenţa Sa de Dumnezeu!
Şi în grădina Ghetsimani Îl vedem îngenunchind înaintea lui Dumnezeu şi vorbind cu Tatăl Său: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.“ Aceasta a fost ceva deosebit de greu pentru El. Atunci a văzut înaintea Sa paharul îngrozitor pe care trebuia să-L bea la cruce.
Ce luptă în sufletul Său! Necazul care devenea tot mai mare L-a determinat să Se roage tot mai arzător. Puterea răului şi a durerii se văd aici desluşit. Ele au acţionat şi asupra corpului.
El a simţit toată adâncimea apei care urma să o treacă la cruce. Apoi S-a ridicat de la rugăciune, pentru a merge la crucea de la Golgota – pentru tine şi pentru mine. Ce Mântuitor vrednic de adorare!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *