Ispitirea (1)

Isus, plin de Duhul Sfânt, … a fost dus de Duhul în pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile.Luca 4.1-2


Evanghelia după Luca ne prezintă într-un mod cu totul special pe Isus ca Fiul Omului. În versetele de care ne ocupăm, Îl vedem în luptă cu ispititorul, cu împotrivitorul, căci Isus trebuia să-l învingă înainte de a face lucrarea de răscumpărare. În pustiu, diavolul L-a ispitit pe Isus timp de patruzeci de zile, în timpul cărora Cel supus încercării nu a mâncat nimic. La sfârşitul acelor zile, lui Isus i s-a făcut foame şi diavolul a ales acel moment pentru a-L ispiti. Ispitirea a constat în a încerca să-L facă pe Isus să iasă din calea ascultării de Dumnezeu, cale, prin care El dorea să-L glorifice pe Dumnezeu şi să mântuiască creatura Sa.
Ştiind că Isus era Fiul lui Dumnezeu, cum Dumnezeu Însuşi vestise, diavolul i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.“ Însă Isus i-a răspuns cu promptitudine ispititorului: „Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.“ Isus era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu şi putea să schimbe o piatră în pâine. Dacă ar fi săvârşit această minune, nu ar mai fi arătat dependenţa de Dumnezeu, care-L caracteriza pe El, Omul ascultător, şi ar fi cedat şantajului diabolic.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *