ISPITA (3)

„Puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită” (2 Corinteni 12:9)

Poate întrebi: „Cât va dura această ispită?” Uneori atacurile vrăjmaşului sunt pe termen scurt, alteori pe termen lung. Pavel a avut „un ţepuş” în carne care nu dispărea. De ce l-a avut? Din cauza mândriei! „Ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne” (v. 7). Pavel vorbea cinci limbi străine şi a scris jumătate din Noul Testament. Cu un astfel de CV, e uşor să devii arogant. În cele din urmă, el nu s-a mai rugat pentru o strategie de scăpare ci a priceput scopul lui Dumnezeu: „Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită” (v. 9). Mândria este unul dintre subiectele cele mai neglijate în biserica de astăzi. Poate din cauza faptului că noi primim învăţătură de la oameni care se luptă ei înşişi cu ea. Mândria nu ţi se arată neapărat pe chip, dar când eşti sub presiune, ea se arată în faptele şi atitudinile tale. Mândria este în strânsă legătură cu Satana: „voi fi ca Cel Prea înalt” (Isaia 14:14). Deseori esenţa ateismului este mândria; un om fără Dumnezeu se joacă de-a Dumnezeu. Satana a folosit această strategie în Eden. „Dumnezeu ştie că, in ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu” (Geneza 3:5). De aceea Pavel le-a spus filipenilor: „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu,… ci S-a dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob … De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume” (Filipeni 2:5-9). Cheia învingerii ispitei este supunerea faţă de Dumnezeu şi trăirea în dependenţă zilnică de El.

Share