ISPITA (2)

„Fiecare este ispitit” (Iacov 1:14)

Necunoaşterea Scripturii este una dintre cele mai periculoase arme pe care le are Satana împotriva ta. El l-a ispitit pe Domnul Isus de trei ori şi s-a folosit de Scriptură pentru asta! Dar nu a reuşit pentru că Isus cunoştea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu – şi ce nu spune. Noi suntem vulnerabili la atacurile Satanei când ştim numai frânturi de versete şi pasaje preferate în loc să ştim „tot planul lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 20:27). Pavel scrie: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16-17). Noi dăm de necaz când scoatem un verset din context şi-l facem un pretext pentru a invoca ceva ce Dumnezeu nu a promis niciodată. Sau dacă El a promis, trecem peste pasajele care enunţă termenii şi condiţiile sau chiar le ignorăm. Pavel le-a scrie tesalonicenilor: „atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi”( 1 Tesaloniceni 2:13). Să remarcăm ordinea lucrurilor: Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să lucreze mai întâi în tine înainte de-a lucra pentru tine! Ne place să cităm versete precum: „tot ce începe, duce la bun sfârşit” (Psalmul 1:3), dar trebuie să ţinem cont de versetele precedente: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!” (v. 1-2). Dacă îţi doreşti binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să respecţi condiţiile Lui.

Share