ÎNVĂŢĂTORUL (2)

„Duhul… vă va descoperi” (Ioan 16:15)

 Duhul Sfânt, care este Învăţătorul tău:

1) Doreşte să cercetezi Cuvântul lui Dumnezeu pentru a primi răspunsuri si călăuzire. El nu doreşte să fii pasiv şi să accepţi pur şi simplu tot ce vine în viaţa ta. El doreşte să te întorci la Cuvântul Lui pentru profunzime; să găseşti soluţii divine la problemele omeneşti cu care te confrunţi zi după zi. El doreşte să te bazezi pe Cuvântul Lui în loc să stai şi să spui: „Păi aşa cred că trebuie să fie”. Biblia este harta care nu te va duce niciodată pe un drum greşit. E o sabie cu care poţi să te lupţi şi să câştigi de fiecare dată. „Cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale” (Iosua 1:8).

2) Doreşte să creşti urmând paşii lui Isus. Cuvântul „ucenic” e traducerea noastră pentru cuvântul grecesc „mathetes”, care înseamnă „învăţăcel sau elev”. În vremea Domnului Isus, ucenicii nu numai că învăţau din cuvântările învăţătorului, dar şi din observarea şi experimentarea tuturor aspectelor din viaţa Învăţătorului. Aşa i-a instruit Domnul Isus pe cei doisprezece ucenici. Şi în cele din urmă a venit vremea când le-a putut spune: „va face şi el lucrările pe care le fac Eu” (Ioan 14:12). Petru, Iacov şi Ioan, „cercul din interior,” au avut o relaţie mai intimă cu Hristos. Asta nu pentru că i-a iubit mai mult, ci pentru că a avut un plan special pentru ei. Care e planul lui Dumnezeu pentru tine? Pentru asta se dă lupta din viaţa ta. Satana va face tot ce-i stă în putinţă pentru a te îndepărta de Dumnezeu. Nu-l lăsa!

Share