ÎNVAŢĂ SĂ Al TACT

„M-am făcut tuturor totul” (1 Corinteni 9:22)

Tactul este iscusinţa de a afirma ceva fără a-ţi face duşmani. Pentru a câştiga pe cineva de partea ta, mai întâi trebuie să faci două lucruri: a) Să-l înţelegi; b) Să te simţi în largul tău în diversitate. Pavel a scris: „ca să câştig pe cei fără lege … M-am făcut tuturor totul” (v. 21-22). Pavel nu putea ceda un centimetru când venea vorba de adevăr, dar strategia lui a fost mereu una a dragostei. Dacă vorbea evreilor, grecilor, romanilor sau barbarilor, mesajul său nu varia niciodată. Abordarea, în schimb, da. Când oamenii ştiu că îi respecţi, eşti mai eficient în a-i ajuta să se schimbe. Vorbindu-le celor ce erau dispuşi să rupă legăturile cu cineva care avea o părere teologică diferită, Pavel le scrie: „toţi sunteţi una în Hristos Isus” (Galateni 3:28). Gândeşte-te numai, când sfinţii veacurilor se vor strânge în jurul tronului lui Dumnezeu ca să-L laude, ei nu numai că vor fi din diferite continente şi din diferite culturi, dar şi din ere diferite – era bisericii primare şi era spaţiului cosmic. Ce concert! Dar nu te vei bucura de asta dacă eşti atât de limitat încât să ştii doar un singur cântec, iar acolo nu se va cânta exact cântarea cu acel număr. Câteva dintre cele mai alese personaje ale lui Dumnezeu erau diferite din perspectivă culturală, cum ar fi Moise, evreu crescut într-o casă egipteană pentru a se pregăti pentru destinul său. Sau Petru, care avea destule prejudecăţi pentru a crede că Dumnezeu îi binecuvântează doar pe evrei, până când Dumnezeu l-a adus pe calea cea bună, spunându-i: „Dacă spun că cineva este acceptat, să nu cumva să spui că nu este aşa” (Faptele Apostolilor 10:15, parafrazat). în mod evident, Petru a înţeles mesajul, căci mai târziu a scris: „ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii” (1 Petru 1:22). Aşa că învaţă să ai tact.

Share