ÎNVAŢĂ DE LA FIUL RISIPITOR

“Şi-a venit în fire” (Luca 15:17)

Ai o inimă risipitoare? Pilda fiului risipitor ne învaţă că prin ascultarea de Dumnezeu putem evita tragedia; că trăind după poruncile Lui suntem salvaţi de la tendinţele rătăcitoare. Domnul Isus a spus: “Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: “Tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine.”… Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr… a plecat într-o ţară depărtată, unde şi-a risipit averea, ducând o viaţă destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare … şi el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus şi s-a lipit de unul din locuitorii ţării aceleia … să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roşucovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni” (v. 11-16). Când Dumnezeu spune nu, ia-L în seamă. Când trage frâiele înapoi, mulţumeşte-l. E mai bine să fii singur şi să umbii cu Dumnezeu decât să fii înconjurat de cei ce te vor răni. Risipitorule, situaţia nu se va îmbunătăţi până nu începi să faci lucrurile aşa cum doreşte Dumnezeu! Eşti dispus să te pocăieşti şi să te întorci acasă? În cele trei pilde asemănătoare din Luca 15, Domnul Isus a arătat că păstorul s-a dus să caute oaia pierdută, femeia s-a dus să caute bănuţul pierdut, dar nimeni nu s-a dus în căutarea fiului pierdut. De ce? Pentru că el ştia calea de întoarcere. Şi lucrul acesta s-a întâmplat când “şi-a venit în fire”. Rebelul care şi-a părăsit familia spunând “dă-mi”, s-a smerit şi s-a întors spunând “iartă-mă”. Când a făcut lucrul acesta, tatăl său l-a strâns în braţe şi i-a spus: “acest fiu al meu … era pierdut, şi a fost găsit” (Luca 15:24). Astăzi, Tatăl tău cel ceresc aşteaptă să te primească acasă.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *