Întrebarea regelui

“Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropiu de Dumne­zeu… ca să povestesc toate lucră­rile Tale.” Psalm 73.28

Întrebarea regelui

Riero, regele Siracuzei, care a domnit cu 500 de ani înainte de Hristos, i-a spus înţeleptului Simonides: „în­ţelepciunea ta m-a uimit! încoardă-ţi acum mintea şi spune-mi: Cine este Dumnezeu?”

Simonides a cerut răgaz de gândire două zile, apoi a mai cerut patru, apoi opt, apoi şaisprezece etc… „Oa­re vrei să amâni la infinit răspunsul?” I-a întrebat rege­le. „Da, stăpâne”, a răspuns înţeleptul, „căci cu cât cu­get mai mult la întrebarea maiestăţii voastre, cu atât găsesc mai greu răspunsul! Este tocmai ca şi cu un munte: cu cât te apropii mai mult de el, cu atât este mai mare şi mai greu de cuprins. Dumnezeu nu poate fi cuprins de mintea omenească!”

Într-adevăr, la întrebarea regelui nu poţi da un răs­puns grăbit. Cu cât ne apropiem mai mult de Sfânta Scriptură, cu atât îl cunoaştem mai mult pe Dumne­zeu. Biblia este scrisă pentru a-L arăta pe Dumnezeu în lucrările Sale. Cercetând Scriptura vom putea şti mai multe despre Dumnezeu, despre dragostea Sa, despre planul Său de mântuire, despre voia Sa cu pri­vire la noi, despre lucrarea de mântuire adusă prin Fiul Său.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *