INTEGRITATEA

„Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește” (Proverbe 11:3)

Cuvântul integritate derivă de la cuvântul întreg, termen matematic ce desemnează numărul întreg în opoziție cu fracția. Așadar, când umbli în integritate sau neprihănire înseamnă că spui întregul adevăr, nu numai o parte din el. De aceea depunem jurământ la tribunal că vom spune „adevărul si numai adevărul si nimic altceva decât adevărul.” Oare de ce denaturăm adevărul, îl înfrumusețăm sau spunem jumătăți de adevăr? Uneori o facem pentru câștiguri bănești, alteori pentru a obține avantaje sociale. Uneori pentru a ne ascunde faptele, alteori pentru a ne prilejui anumite beneficii. lacov, al cărui nume înseamnă „înșelătorul”, a conspirat cu mama sa înșelându-și tatăl pentru a primi dreptul de întâi născut – o moștenire de doua ori mai mare care aparținea de drept lui Esau, fratelui său mai mare. Și lacov a plătit-o scump. Și-a irosit paisprezece ani din viață ca fugar, muncind pentru socrul sau, care a fost un înșelător mai mare si mai priceput decât lacov. In cele din urma, în disperare, lacov a avut o întâlnire cu Dumnezeu si a auzit aceste cuvinte: „lată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge … căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ți spun.” (Geneza 28:15). In acea zi, sistemul de valori al lui lacov s-a schimbat si cel ce a luat a devenit cel ce a dat. El i-a spus lui Dumnezeu: „îți voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.” (v. 22). Și după aceea, Dumnezeu l-a binecuvântat mai mult decât visase el vreodată, lacov s-a întors acasă după mulți ani, alături de o familie frumoasă, mari bogății și un nou nume: Israel. Adevărul este că integritatea îți aduce beneficii de fiecare dată. De ce? Fiindcă Dumnezeu garantează asta!

Share