ÎNGRIJEŞTE-TE DE CEI SĂRMANI!

„Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac” (Psalmul 41:1)

Una dintre cele mai obişnuite scuze de-a nu dărui pentru cei aflaţi în nevoi este următoarea: „Eu am trudit pentru ceea ce am; şi ei ar trebui să facă la fel”. Este adevărat că Biblia ne învaţă că dacă nu vrem să muncim, nu avem dreptul să fim sprijiniţi (2 Tesaloniceni 3:10). Dar ştiai că: 1) Şase milioane de copii sub cinci ani mor de foame în fiecare an? 2) Unul din şapte oameni se culcă flămând în fiecare seară? 3) Primii trei cei mai bogaţi oameni din lume au împreună o avere mai mare decât produsul intern brut adunat a patruzeci şi opt de state care sunt cele mai sărace din lume? Generalul Booth, care a fondat Armata Salvării, a spus: „Cum putem noi să-l convingem pe un om că Dumnezeu îl iubeşte când îi îngheaţă picioarele de frig?” Dacă nu primeşti răspuns la rugăciunile tale, iată la ce ar trebui să te gândeşti. Evreii au postit şi s-au rugat, iar apoi s-au plâns că Dumnezeu nu le ascultă rugăciunile. Atunci El le-a spus: „Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi. Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!” (Isaia 58:6-9). Când te îngrijeşti de cei sărmani, Domnul promite că „în ziua nenorocirii… te izbăveşte” (Psalmul 41:1) – iar lucrul acesta este sigur.

Share