ÎNCEPE CU CE AI

„Ce sunt acestea la atâția?” (loan 6:9)

Să observăm ce i-au spus ucenicii, Domnului Isus, înainte ca El să hrănească cinci mii de oameni flămânzi: „Este aici un băiețel, care are cinci pâini de orz și doi pești; dar ce sunt acestea la atâția?” Sfârșit? Nu, „Isus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos; de asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeți fărâmiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.” Le-au adunat deci, și au umplut douăsprezece coșuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toți” (v. 11-13). Dumnezeu îți dă întotdeauna un lucru de la care să începi. Dar trebuie să cauți acel ceva, să-l recunoști și să-l pui în mâinile Lui. Minunea înmulțirii s-a petrecut când un băietel a luat ce a avut și a pus la dispoziția lui Isus. Biblia spune: „cine disprețuiește ziua începuturilor slabe?… ochii Domnului … cutreieră tot pământul.” (Zaharia 4:10). Nu-ți fie teamă când faci pași mărunți, dar asigură-te că sunt pași ai credinței și Dumnezeu va lucra prin tine. Domnul Isus a spus: „voi zidi Biserica Mea” (vezi Matei 16:f8).Cu ce a zidit-o? Cu doisprezece oameni păcătoși la fel ca noi! Când, însă, S-a turnat pe Sine în ei, amestecul a fost atât de concentrat, încât atunci când doi dintre ei se întâlneau puteau răscoli orașe întregi (vezi Faptele Apostolilor 17:6). Tu spui: „Dar am atâtea slăbiciuni.” Cu toții venim la Domnul plini de defecte si cu nevoia de a fi reparați. Dar vestea bună este că poți fi puternic în anumite domenii și cu slăbiciuni în altele și Dumnezeu te poate totuși folosi – atâta vreme cât ești dispus să începi cu ceea ce ai.

Share