Înălţarea oficială a Mântuitorului

 „Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi i-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume.“ Filipeni 2.9

La Domnul Isus s-a împlinit cuvântul: „Cine se smereşte, va fi înălţat.“ Răspunsul lui Dumnezeu la înjosirea Sa adâncă până la moarte de cruce a venit imediat. După 40 de zile de la învierea Slujitorului Său credincios, Dumnezeu L-a înălţat la cer şi L-a onorat cu locul de la dreapta Sa. Acolo El i-a dat cea mai înaltă demnitate, i-a dat Numele care este mai presus de orice nume. Prin credinţă ştim că Dumnezeu i-a dat deja acum Fiului Său această onoare.
Dar curând înălţarea Sa va fi vizibilă public. În Filipeni 2 citim în continuare: „pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi… şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul“. Când Isus va apărea încă o dată pe pământ, orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Pe lângă aceasta orice limbă va mărturisi că Isus Hristos este Domnul. Autoritatea Sa va fi apoi respectată de toţi şi făcută cunoscut public. Această onoare viitoare pe care Domnul Isus o va primi de la creaturile Sale, Îl va preamări pe Dumnezeu. „Cine Îl cinsteşte pe Fiul, îl cinsteşte şi pe Tatăl.“
Prin credinţă putem să ne subordonăm deja astăzi autorităţii Sale şi să-L onorăm prin laudă şi adorare.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *