ÎN CAZ DE NELINIŞTE ȘI DEPRESIE (1)

„Neliniştea din inima omului îl doboară” (Proverbe 12:25)

Ţi s-a strâns stomacul, te simţi de parcă ai avea un bolovan pe suflet, te apucă spaima şi gândurile o iau razna. Unde poţi găsi alinare? În alcool, droguri, relaţii, muncă, bani, relaţii intime, etc.? Dacă aşa stau lucrurile, ai găsit alinarea care pur şi simplu nu va funcţiona pe termen lung. Biblia spune: „Neliniştea din inima omului îl doboară”, cauzând deznădejde şi depresie. Care este răspunsul? Satana este uneori sursa neliniştii şi depresiei. Când regele Saul a devenit neascultător, „Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul” (1 Samuel 16:14). Mândria noastră şi neascultarea pot să-l lase pe Satana să ne invadeze gândurile şi emoţiile. Dar când ne smerim şi când voia noastră se aliniază la voia lui Dumnezeu, noi Îl invităm să anuleze atacul diavolului, învingând neliniştea şi depresia. „Oricine se va smeri, va fi înălţat” (Matei 23:12). Tu ai autoritate asupra diavolului, dar ea se manifestă numai când eşti supus lui Dumnezeu, lată trei paşi către victorie, ce se găsesc în Iacov 4:7: 1) „Supuneti-vă … lui Dumnezeu”. Această etapă te aliniază la Cuvântul şi la puterea lui Dumnezeu şi îţi dă dreptul de a-ţi exercita dominaţia asupra diavolului. 2) „Împotriviți-vă diavolului”. Avem de-a face cu un limbaj militar. „Împotriviţi-vă diavolului” implică refuzul curajos, puternic şi perseverent de a-l lăsa să aibă câştig de cauză împotriva ta. 3) „El va fugi de la voi”, pierzându-şi dreptul asupra vieţii tale şi abilitatea de a mai turna nelinişte şi depresie.

Share