ÎN AŞTEPTAREA NOULUI AN

„Aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui” (Evrei 10:13)

Ieri am citit versetul: „Până aici Domnul ne-a ajutat” (1 Samuel 7:12). Astăzi, citeşte acest verset: „Aşteaptă de acum ca vrăjmaşii Lui să-I fie făcuţi aşternut al picioarelor Lui”. Să remarcăm expresiile „până aici” şi „de acum”. Prima se referă la trecut; a doua se referă la viitor. Dacă eşti nerăbdător referitor la viitor, aminteşte-ţi de credincioşia lui Dumnezeu faţă de tine în anul care a trecut şi vei putea spune: „Din toate vorbele bune pe care le spusese … Domnul, nici una n-a rămas neîmplinită: toate S-au împlinit” (Iosua 21:45). Cine în afară de Dumnezeu se poate lăuda cu un astfel de CV şi cu un trecut ca acesta? Privind în urmă, Pavel şi-a amintit de vremurile în care nu erau destui bani în visterie şi a trebuit să meargă să lucreze la facerea corturilor pentru a susţine lucrarea. Şi-a adus aminte de biciuirile, de lapidările şi trădarea suferite din partea celor în care avea încredere. Dar ascultă ce spune el despre asta: „mulţumită ajutorului lui Dumnezeu, am rămas în viaţă până în ziua aceasta” (Faptele Apostolilor 26:22). Ieremia a simţit la fel: „Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!” (Plângerile lui Ieremia 3:22-23). Fără îndoială, L-ai dezamăgit de câteva ori în anul care a trecut, dar El te-a dezamăgit vreodată? Nu, şi nici anul acesta nu te va dezamăgi, aşa că încrede-te în El. A.B. Simpson a scris: „De multe ori ne încredem unii în alţii şi ne îndoim de Dumnezeu! Credem vorbele muritorilor şi totuşi ne îndoim de Cuvântul Lui; dar, o, ce lumină şi slavă va străluci peste ale noastre vieţi, dacă mereu vom ţine minte că al Său Cuvânt rămâne în veci”.

Share