ÎMPUTERNICIT CU UN SCOP

“Cine va merge pentru noi?” (lsaia 6:8)

Trebuie să înţelegi două lucruri. Primul, credinţele împrumutate nu au nici o putere. Trebuie să ai o întâlnire personală cu Dumnezeu, altfel viaţa ta nu va avea nici un impact. După ce au fost umpluţi de Duhul Sfânt, citim: “Apostolii mărturiseau cu multă putere … Şi un mare har era peste toţi” (Faptele Apostolilor 4:33). Al doilea, puterea neutilizată nu are nici o valoare, lsaia scrie: “se zguduiau uşiorii uşii… şi casa s-a umplut de fum” (lsaia 6:4). Ce experienţă puternică să vezi aşa ceva într-o biserică! Cu o asemenea putere lsaia a trebuit să plece, şi să pună în aplicare planul lui Dumnezeu. Am auzit glasul Domnului, întrebând: “Pe cine sâ trimit…?” Eu am răspuns: “lată-mă, trimite-mă!” El a zis atunci: “Du-te şi spune poporului” (lsaia 6:8-9). Trebuie să petreci timp în prezenta iui Dumnezeu şi să zideşti o relaţie cu El şi apoi să duci Cuvântul la cei ce suferă în jurul tău. Când Domnul Isus s-a dus cu ucenicii pe Muntele Schimbării la faţă, Petru a fost atât de marcat de acea experienţă încât a dorit să rămână acolo. “Doamne, este bine să fim aici” (Matei 17:4). Dar Hristos i-a explicat că puterea Lui nu este pentru a fi păstrată, ci pentru a fi împărtăşită. Pavel a scris: “Căci n-aş îndrăzni să pomenesc nici un lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine” (Romani 15:18). Pavel nu s-a fălit cu ce a făcut Hristos pentru el, ci prin el. Dumnezeu are un singur motiv pentru care te umple cu Duhul Său şi acesta e să te toarne ca o jertfă de băutură în slujirea celorlalţi. Domnul Isus a spus: “Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită” (Luca 4:18). Şi tu ai fost împuternicit cu un scop!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *