Imitaţie

„Avraam a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el.“ Geneza 12.4


Se pare că de la început Lot a fost călăuzit mai mult de Avraam decât de o credinţă personală în Dumnezeu. Lot a ieşit din „Ur din Caldeea“, dar s-a oprit în câmpia Sodomei. Chemarea lui Dumnezeu n-a pătruns adânc în inima lui, iar ochii i-au rămas închişi faţă de mărimea moştenirii lui Dumnezeu.
Fiecare om trebuie să ştie dacă are o legătură vie cu Dumnezeu. Nu poţi să calci pe urmele altuia numai sub motivul că acela păşeşte pe acolo. Fiecare trebuie să ştie care este chemarea sa, ca, prin harul zilnic dăruit de Dumnezeu, să meargă înainte pe cale.
Să cercetăm dacă suntem călăuziţi de vreo înrâurire divină ori de una omenească, dacă credinţa noastră se bizuie pe înţelepciunea omului sau pe puterea lui Dumnezeu, dacă ceea ce facem, facem pentru că alţii au făcut aşa sau din îndemnul Domnului, dacă ne sprijinim numai pe pilda şi pe influenţa celor care ne înconjoară ori dacă suntem fundamentaţi pe o credinţă personală în Domnul Isus. E uşor să vezi dacă un om lucrează la locul lui şi potrivit însărcinării date de Domnul, căci orice pornire de a face ce face altul, orice râvnă nesănătoasă, orice prefăcătorie este numai o simplă imitaţie fără roade.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *