IMAGINEA DE SINE

„Hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său” (Romani 8:29)

Studiile arată că multora dintre noi nu ne place de noi înşine. Un sondaj de opinie realizat în rândul unor studenţi a confirmat faptul că peste 50% suferă de auto-acceptare scăzută, majoritatea susţinând că înfăţişarea este principala sursă a nefericirii lor. „Am nasul prea lung. Am ochii prea mici. Sunt prea gras în această parte a corpului – prea slab în altă parte. Sunt prea mic de statură – sunt prea înalt. Am pistrui”. Industria produselor pentru înfrumuseţare e mai mult decât dispusă să creeze creme care să închidă la culoare, să deschidă la culoare, să accentueze, să ridice, să ascundă şi să acopere, în încercarea de a ne vinde o imagine de sine pe care să o putem accepta. O mică îmbunătăţire ar putea negreşit să fie benefică, dar nu ca şi temelie a propriei noastre valori, lată cum vede Dumnezeu această problemă: „Oare lutul zice el celui ce-l făţuieşte: „Ce faci?” Şi lucrarea ta zice ea despre tine: „El n-are mâni?” (Isaia 45:9). Tu eşti făptura creată de Dumnezeu însuşi. El nu face greşeli, nu trece cu vederea nici un amănunt şi nu lasă nimic neterminat. Trebuie să te accepţi, întrucât El te-a creat, te-a răscumpărat şi te primeşte. În aceste vremuri supraîncărcate de mass media, suntem bombardaţi de imagini ale unor oameni cu înfăţişări fără cusur, de unde tragem concluzia că şi noi trebuie să arătăm la fel dacă avem de gând să realizăm ceva. Însă Pavel spune: „N-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înşişi şi se pun alături ei cu ei înşişi, sunt fără pricepere” (2 Corinteni 10:12). Dumnezeu te-a creat să fii aşa cum eşti şi ceea ce eşti, dar tot El are în vedere şi să te facă desăvârşit prin Hristos. Tu ai fost „hotărât mai dinainte să fii asemenea chipului Fiului Său”. Eşti o capodoperă în devenire!

Share