ILIE (3)

“lată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om” (1 Împăraţi 18:44)

Orice poveste de succes începe cu cineva care a făcut un pas mic sau a semănat o sămânţă mică şi care de obicei reprezintă tot ce are el in acel moment. Mai simplu spus: orice lucru mare începe cu ceva mic. Dacă nu eşti dispus să începi de jos, nu poţi începe deloc! Slujitorul care îi tot spunea lui llie că nu se întâmplă nimic, a văzut în cele din urmă ceva. Era doar un mic nor, dar care avea un potenţial mare. Lui Dumnezeu ii place să folosească lucruri despre care noi credem că sunt neînsemnate. El a folosit prânzul unui băiat pentru a hrăni mulţimile, o praştie pentru a doborî un uriaş şi o mână de lut pentru a reda vederea unui orb. El poate folosi un loc neînsemnat de muncă, bani puţini sau o idee mică pentru a te binecuvânta. Norii mici sunt indicatorii a ceea ce va veni; ei sunt canale pe care a hotărât Dumnezeu să le folosească. Când Dumnezeu îţi promite ceva, el nu are nevoie de nici un lucru mare pentru a-l face să se întâmple.

 

Deseori o schimbare care îi afectează pe mulţi începe cu o singură persoana. Fie că este o Estera, un Pavel, o Maica Tereza sau un Billy Graham, Dumnezeu are nevoie doar de o singură persoană care crede în El şi care îndrăzneşte să păşească prin Cuvântul Lui. Când Dumnezeu Işi toarnă binecuvântările peste tine, vei începe să vezi trei lucruri. Primul, problemele tale sunt numai nişte oportunităţi pentru El “ca să sprijinească pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui” (2 Cronici 16:9). Al doilea, “puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită” (2 Corinteni 12:9). Al treilea, poţi ajunge într-un loc în care începi intr-adevâr să-i mulţumeşti lui Dumnezeu pentru duşmanii tăi, deoarece Dumnezeu “pregăteşte masa” şi te susţine chiar acolo în faţa lor (Psalmul 23:5).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *