ILIE (2)


“Suie-te şi uită-te înspre mare” (1 Împăraţi 18:43)

llie i-a spus slujitorului său: “Suie-te şi uită-te înspre mare.” Slujitorul s-a suit, s-a uitat şi a zis: “Nu este nimic!” llie a zis de şapte ori: “Du-te iarăşi.” A şaptea oară, slujitorul a zis:_”lată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” llie a zis: “Suie-te, şi spune lui Ahab: “înhamă, şi pogoară-te, ca să nu te oprească ploaia” (1 Împăraţi 18:43-44). Să remarcăm patru lucruri în această relatare. Primul, trebuie să cauţi răspunsul la Dumnezeu, nu la oameni. “Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu … în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă” (leremia 17:7-8). Al doilea, trebuie să continui să crezi ce spune Dumnezeu, llie continua să primească acelaşi raport negativ “nu este nimic”. Dar el a continuat să-l creadă pe Dumnezeu, până când în cele din urmă, slujitorul său i-a zis: “lată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om”. Dumnezeu a promis că se va întâmpla, aşa că el s-a bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea, nu trebuie să te laşi influenţat de cei ce nu-ţi împărtăşesc viziunea. Slujitorul lui llie a continuat să spună: “Nu este nimic”.  Dar llie a ştiut mai bine. Nu te poţi lăsa ghidat de cei ce nu sunt pe aceeaşi lungime de undă cu tine din perspectivă spirituală. In ultimul rând, trebuie să te poziţionezi bine pentru a primi. “S-a aşezat cu faţa între genunchi” (1 Împăraţi 18:42). Aceasta este poziţia naşterii! Chiar când ceea ce simţi în interiorul tău este real, dacă nu te aşezi în poziţia potrivită şi nu împingi, nu se va întâmpla. Dar dacă o faci, Dumnezeu te va binecuvânta cu “vuiet” (1 Împăraţi 18:41).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *