IATĂ CHEMAREA TA

„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi” (Luca 9:23)

Se spune că un locotenent s-a adresat plutonului: „Caut voluntari. Sunt şanse ca această misiune să nu reuşească şi mulţi dintre voi nu se vor mai întoarce. Dacă sunteţi interesaţi, faceţi un pas înainte”. Toţi s-au uitat în jur, diipă care au făcut un pas înapoi, lăsând un „voluntar” neaşteptat să stea în faţă singur. Dumnezeu nu caută „voluntari involuntari”. Domnul Isus a spus: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi”. El doreşte oameni care sunt dispuşi să-şi părăsească zona lor de confort; să renunţe la aşteptările lor care spun că viaţa trebuie trăită în termenii lor; să sacrifice totul pentru oameni care probabil nu vor şti niciodată ce au făcut ei; să plătească preţul pentru ca scopurile lui Dumnezeu să poată fi îndeplinite. Şi mai mult decât atât, El aşteaptă să facem asta „în fiecare zi”. Când Domnul Isus a spus: „oricine nu-şi poartă crucea, şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:27). El nu a cerut să facem ceva ce El însuşi nu a făcut. Oswald Chambers a spus: „Dacă suntem devotaţi cauzei umanităţii, vom fi zdrobiţi şi dezamăgiţi, căci deseori vom da peste nerecunoştinţă… Dar dacă motivaţia noastră este dragostea pentru Dumnezeu, nici o nerecunoştinţă nu ne va împiedica să ne slujim aproapele”, loan spune: „Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi, deci, trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi” (1 loan 3:16). Aşa că eşti tu gata să „fii în primejdie de moarte” (1 Corinteni 15:31) în fiecare zi? Când te gândeşti la asta, este mult mai greu decât moartea fizică deoarece înseamnă să te lepezi de tine şi să-L asculţi pe Dumnezeu chiar şi când lucrul acesta întrece priceperea. Dar la asta ai fost chemat!

Share