IARTĂ-I ŞI UITĂ!

„Rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc” (Matei 5:44)

O atitudine neiertătoare te poate împiedica să înaintezi în viaţă. Aşadar, nu cumva a venit vreme să te gândeşti în mod serios să-l ierţi pe cel ce te-a rănit? Poate spui: „Dar atunci scapă nepedepsit”. Nu scapă nepedepsit! Dumnezeu e calificat să judece; nu tu. Ţine minte, criticii tăi iau decizii în ceea ce te priveşte bazându-se pe informaţii limitate, dar Dumnezeu cunoaşte adevărul şi El îi va confrunta pe defăimătorii tăi la momentul ales de El. Încercând să te aperi singur şi să dovedeşti că au greşit, păşeşti într-un domeniu care îi aparţine numai lui Dumnezeu. Biblia spune: „Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii… Nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti” zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine” (Romani 12:17-21). Scopul Satanei este să te imobilizeze şi să-ţi fure pacea. Nu-i fă jocul! Hristos, modelul tău, S-a rugat pentru cei ce au bătut cuiele în palmele Lui: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” (Luca 23:34). Poate duşmanii tăi cred că sunt deştepţi, dar deseori acţionează din ignoranţă. Nu te coborî la nivelul lor, plătind cu aceeaşi monedă. Iartă-i şi uită.

Share