HRISTOS – NIMENI NU E CA EL!

“Isus … a zis: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ” (Matei 28:18]

Billy Graham a spus: “Biblia se preocupă doar în treacăt de istoria lui Israel sau de un sistem de etică. Ea se preocupă în primul rând de istoria răscumpărării aşa cum este ea în Isus Hristos. Dacă citeşti Scripturile şi ratezi istoria mântuirii, ai ratat mesajul şi semnificaţia ei. Au existat oameni care au studiat Biblia şi au descoperit istoria lui Isus: în Genesa, El este sămânţa femeii. în Exod, El este Mielul Pascal. În Levitic, El este Jertfa de ispăşire. În Numeri, El este Piatra de poticnire. în Deuteronom, El este cel mai mare Profet. Jn losua, El este Conducătorul oştirii lui Dumnezeu. în Judecători, El este Izbăvitorul. în împăraţi, El este împăratul promis. În Neemia, El este Cel ce restaurează poporul. În Estera, El este Sprijinitorul, în Iov, El este Răscumpărătorul. în Psalmi, El este Păstorul meu. În Eclesiastul, El este Ţelul meu. în Cântarea Cântărilor, El este Preaiubitul meu. în cărţile proorocilor, El este Prinţul Păcii care vine. în Evanghelii, El este Cel ce a venit să ne caute şi să ne mântuiască. În Faptele Apostolilor, El este Domnul înviat. În Epistole, El este Reprezentantul nostru la dreapta Tatălui, în Apocalipsa, El este Domnul nostru care vine a doua oară”. într-o epocă a psihologiei populare şi a filozofiei, fundamentul credinţei noastre încă, este naşterea lui Hristos din fecioară, viaţa Lui fără de păcat, moartea Lui ispăşitoare, învierea Lui victorioasă, lucrarea Lui de trimitere şi revenirea Lui vizibilă ca împărat al împăraţilor. Hristos – nimeni nu e ca El!

Share