Hristos, Locţiitorul nostru

28 FEBRUARIE

„Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.”       

Romani 5.8 I

Hristos, Locţiitorul nostru

            În Biblie nu găsim cuvântul „locţiitor”, însă ea ne spu­ne în multe locuri că ISUS, Domnul şi Mântuitorul, a luat locul nostru în judecata lui Dumnezeu. Mântuitorul S-a lăsat pedepsit pentru cei nedrepţi: „ …Hristos a murit pentru păcatele noastre…” (1 Corinteni 15.3). Moartea, ca plată a păcatului din partea lui Dumnezeu, care ar fi trebuit să ne lovească pe noi, L-a lovit pe Hristos. Cine crede acum în Hristos (se încrede în El şi se bazează pe mântuirea adusă de El), nu va fi judecat.

            Deja în Vechiul Testament, prin diversele jertfe, Dumnezeu ne învaţă cu privire la suplinire. Când un israelit păcătuia, venea la preot cu un miel de jertfă curat şi îşi punea mâna sa vinovată pe capul animalului nevinovat, care murea după aceea pentru om.

            Şi oamenii au suplinit pe oameni. David a avut curajul să-şi pună viaţa în joc pentru popor în lupta cu Goliat. Cât de frumos a fost că Iuda a acceptat să fie legat în Egipt pentru preaiubitul lui frate mai tânăr. „Robul tău s-a pus chezaş (adică locţiitor) pentru copil…” (Gene­za 44.32). Prin aceste exemple este uşor de înţeles ce înseamnă că ISUS a fost Locţiitorul nostru pe cruce. „Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El.”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *