HRISTOS ESTE ADEVĂRUL (2)

“Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis:… “S-a isprăvit!” (loan 19:28-30)

Din momentul naşterii până în clipa morţii Sale, viaţa lui Hristos a fost prezisă în detaliu de profeţii Vechiului Testament. El a împlinit aproximativ patruzeci de profeţii diferite în timpul vieţii Sale. Statistic, şansele ca ele să se întâmple sunt de unu la un miliard! De ce este important să subliniem lucrul acesta? Pentru că se ridică voci care pun la îndoială naşterea Lui din fecioară, divinitatea Lui, minuniie Lui, învierea Lui şi reîntoarcerea Lui pe pământ. Evident că aceiaşi oameni erau prin preajmă şi când a trăit Petru. El scrie: “îmi voi da osteneala, deci, ca, şi după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.” Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:15-21).

Share