HRISTOS ESTE ADEVĂRUL (1)

“Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis:… “S-a isprăvit!” (loan 19:28 50)

Ce i-a făcut pe mari intelectuali, cum a fost C.S. Lewis, să-şi dedice vieţile lui Hristos? Credibilitatea Lui! Să remarcăm câteva din profeţiile Vechiului Testament care s-au împlinit în timpul vieţii Lui: 1) El avea să intre în Ierusalim călare pe un măgăruş: “lată că împăratul tău vine … El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar” (Zaharia 9:9). 2) Ei avea să fie trădat de un prieten: “Chiar şi acela … în care îmi puneam încrederea … ridică şi el călcâiul împotriva mea” (Psalmul 41:9). 3) El avea să fie vândut pe treizeci de arginti: “Şi Mi-au cântărit, ca plată, treizeci de arginţi” (Zaharia 11:12). 4) Ei aveau să tragă la sort pentru cămaşa Lui: “îşi împart hainele mele între ei, şi trag la sorţ pentru cămaşa mea” (Psalmul 22:18). 5) Nici măcar un os nu avea să fie zdrobit: “Toate oasele i le păzeşte, ca nici unul din ele să nu i se sfărîme” (Psalmul 34:20). 6) El avea să fie îngropat în mormântul unui om bogat: “mormântul Lui la un loc cu cel bogat” (Isaia 53:9). 7) El avea să învie dintre cei morţi: “nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea” (Psalmul 16:10). loan notează: “După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: “Mi-e sete.” în deplinătatea facultăţilor Sale mentale, cu mintea limpede, El a bifat până la ultima profeţiile pe care trebuia să le împlinească şi a spus: “S-a isprăvit!” (v. 30). Hristos – El este pe deplin credibil şi tu te poţi încrede în El.

Share