Harul

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat.“ Tit 2.11

Harul lui Dumnezeu este dragostea lui Dumnezeu pe care nu o merită păcătosul.
Harul îi întâmpină pe toţi oamenii pe acelaşi teren: „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu“ (Romani 3.9, 23). De aceea omul are nevoie de harul lui Dumnezeu. Harul nu înseamnă că Dumnezeu trece cu vederea păcatul.
Harul lui Dumnezeu este un dar.
Harul este un dar nemeritat. El nu poate fi dobândit nici prin apartenenţa la o biserică, nici prin fapte bune sau lucruri materiale. Cine crede în Dumnezeu şi în Fiul Său, Isus Hristos, şi îşi recunoaşte păcatele, primeşte harul în dar.
Dumnezeu poate arăta har, pentru că Fiul Lui a murit la Golgota pe cruce.
Harul lui Dumnezeu S-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în această lume pe Fiul Său. Domnul Isus a purtat la cruce ca Locţiitor pedeapsa pentru cei care cred în El. De aceea Dumnezeu poate exercita har şi poate ierta păcatele oamenilor. Pedeapsa meritată de ei a fost plătită de un Nevinovat, de Fiul Lui.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *