Harul s-a înmulţit

…unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult.Romani 5.20

Cum am reacţiona dacă cineva ne-ar spune: „Sunteţi un păcătos!“? Probabil, am spune: „Aceasta este o obrăznicie“ sau „Aveţi dreptate, dar aşa sunt toţi oamenii“. Al doilea răspuns ar fi corect, potrivit cu Biblia.
Versetul de astăzi se adresează oamenilor care ştiu că sunt păcătoşi; aceşti oameni caută o cale de salvare. De aceea Dumnezeu le face cunoscut, că acolo „unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult“. Oricât de mare ar fi păcătoşenia omului, trebuie ştiut că harul lui Dumnezeu este mult mai mare. În acest har, Dumnezeu oferă păcătosului iertarea Sa prin acceptarea Fiului Său ca unic Mântuitor.
Harul lui Dumnezeu a venit prin Isus Hristos. La crucea de pe Golgota, Mântuitorul a rezolvat o dată pentru totdeauna problema împăcării omului cu Dumnezeu. Cine îşi recunoaşte, cu sinceritate, starea sa de păcătoşenie înaintea Mântuitorului va primi harul iertării. Un astfel de om va putea afirma: „după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească…, ca să dea viaţa veşnică prin Isus Hristos“ (Romani 5.21).

Share