HARUL ÎN FAMILIE (1)

„Dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult” (Romani 5:20)

în căsnicie ai nevoie de mult har. Chiar şi în cele mai bune relaţii, se întâmplă lucruri ce provoacă neînţelegere şi suferinţă. Vorbind despre căsnicia lui, terapeutul Michael Sytsma spune: „înainte de a mă căsători, Dumnezeu m-a atenţionat: „Mike, pe alocuri ai nişte colţuri cam tăioase. Pentru a te ajuta să semeni cu Hristos, ţi-o dau pe Karen. Asta ar trebui să te ajute”. Aşa că El a adus-o pe Karen în viaţa mea pentru a identifica toate slăbiciunile mele. Care a fost prima mea reacţie când mi-a arătat slăbiciunile? Mulţumire? Nu! Ripostă. „Cum îndrăzneşti să arăţi cu degetul spre lucrurile acestea? Care e problema ta?” Aşa că am posibilitatea fie de a-mi nega slăbiciunile, fie să mi le însuşesc şi să mă maturizez. Iar Karen poate să nutrească fie mânie şi resentiment, fie să-şi ofere dragostea şi iertarea. Imaginează-ţi o căsnicie plină de har: o soţie ce prelungeşte bucuria, plăcerea, dulceaţa, vorbirea blândă şi răsplata nemeritată. Soţia mea face lucrul acesta. Eu încă lucrez la asta. lată prima dintre cele patru modalităţi prin care poţi arăta har faţă de partenerul sau partenera ta:

1) încearcă să vezi lucrurile altfel: Concentrează-te asupra părţii pozitive. Dacă crezi că partenerul tău este o fiinţă încăpăţânată, e greu să simţi dragoste pentru el. Dar dacă practici harul, cu o persoană tenace, e mult mai uşor să iubeşti. Dacă e o persoană dezorganizată, prin har poţi alege să vezi lucrul acesta ca pe un semn că este o persoană spontană, creativă şi flexibilă. „Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească” (Filipeni 4:8). De obicei oamenii încearcă să se ridice la înălţimea imaginii pe care o ai despre ei!

Share