Grija Păstorului

„El mă paşte în păşuni verzi şi mă Duminică duce la ape de odihnă.” Psalm 23.21    

             Pe calea spre Casa Tatălui, credin­cioşii au nevoie de hrană şi băutură; bunul Păstor S-a îngrijit şi de acestea. Fiecare care aparţine de turma bunului Păstor, poate spune: El îmi dă odihnă în păşuni verzi, mă duce la ape liniştite. Păstorul ştie toate ne­voile alor Săi. Cum pot fi hrănite altfel sufletele lor, da­că nu prin Cuvântul lui Dumnezeu. Păstorul cel bun trezeşte în ei interesul pentru hrana cerească.

            În viaţa creştină este remarcabil faptul că cei mai în­crezători şi care trec mai uşor peste problemele com­plexe ale vieţii sunt cei care se hrănesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Biografiile marilor bărbaţi ai credinţei ne arată cum succesul în viaţa lor spirituală era atribuit tocmai hrănirii pe păşunile verzi ale Cuvântului. Sin­guri, în ascultarea vocii Stăpânului, sufletul lor a fost condus la apele de odihnă.

înviorarea şi restabilirea sufletului se realizează în le­gătură cu Scriptura, care dă înţelepciune          În toate mo­mentele vieţii. Păstorul cel bun foloseşte Cuvântul, ca prin Duhul Sfânt să ni se facă tot mai mult cunoscut – singura înviorare adevărată.

Cunoaştem cu toţii această grijă a Păstorului cel bun?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *