GĂSEŞTE-ŢI UN MENTOR. FII UN MENTOR !

„Va face şi el lucrările pe care le fac Eu” (Ioan 14:12)

Domnul Isus a fost mentorul desăvârşit. El le-a spus ucenicilor Săi: „va face şi el lucrările pe care le fac Eu”. Dacă doreşti să ajungi la plinătatea potenţialului pus de Dumnezeu în tine, cere-i lui Dumnezeu mentorii potriviţi. Întotdeauna vei ajunge mai departe dacă ai un mentor bun care să te instruiască şi care să te stimuleze. Unii mentori ne sunt daţi pentru o scurtă perioadă, alţii pe viaţă, deci trebuie să ştii care e diferenţa. Cum recunoşti un mentor? Pe opt căi. Crezul unui mentor adevărat este acesta:

1) Sunt dispus să petrec timpul necesar pentru a zidi o relaţie apropiată cu ucenicul meu.

2) Mă oblig să cred în potenţialul ucenicului, să-i spun ce viitor extraordinar întrezăresc pentru el, să vizualizez şi să verbalizez posibilităţile vieţii lui.

3) Sunt dispus să fiu vulnerabil şi transparent în faţa ucenicului, sunt dispus să-i împărtăşesc nu numai calităţile şi reuşitele mele, dar şi slăbiciunile, eşecurile, căderile şi păcatele mele.

4) Sunt dispus să fiu sincer şi totuşi hotărât să confrunt erorile, greşelile şi domeniile de imaturitate ale ucenicului meu.

5) Mă oblig să fiu alături de ucenic în timpul încercărilor – chiar şi al încercărilor cauzate de el ca o consecinţă a ignoranţei sau greşelii.

6) Mă oblig să-l ajut pe ucenic să-şi stabilească scopuri pentru viaţa lui spirituală, pentru carieră sau lucrare şi să-l ajut pe ucenic să aibă propriul lui vis.

7) Sunt dispus să evaluez în mod obiectiv progresul ucenicului spre a-şi atinge scopul său.

8) Mai presus de toate, mă oblig să trăiesc cu credincioşie tot ce-i învăţ pe alţii.

Share