GÂNDURI „RĂCOROASE” PENTRU MINŢI „APRINSE” (3)

„Orice om să fie … Încet la vorbire, zăbavnic la mânie” (Iacov 1:19)

lată cum îţi poţi controla mânia: 1) Gândeşte înainte de a reacţiona. Reacţiile noastre se bazează deseori mai mult pe sentimente decât pe fapte. Cineva spune sau face ceva şi dintr-odată noi ne enervăm şi presupunem că acea persoană „ne-a făcut” să devenim aşa. Nu, tu te-ai enervat singur, spunându-ţi: „Cine se crede?” „Nu trebuie să suport aşa ceva”. „Îi arăt eu cine e şeful”. Vorbirea ta cu tine însuţi ţi-a activat mânia. „Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie”. Pentru a rupe ciclul negativ al mâniei, spune-ţi în mod repetat: „Opreşte-te!” Apoi, nu reacţiona până nu-i ceri acelei persoane să-ţi clarifice spusele sau faptele. Spune: „Doresc să înţeleg. Te rog să-mi explici ce ai vrut să spui cu…”. Prin faptul că te opreşti şi asculţi pentru a înţelege, îţi întrerupi mânia care creşte şi îţi recapeţi stăpânirea de sine. 2) Nu spune ce gândeşti când esti mânios. Biblia spune: „limba, este un mic mădular… Iată, un foc mic ce pădure mare aprinde” (Iacov 3:5). Nu vei putea găsi o audienţă receptivă când eşti furios; oamenii se vor opune sau îţi vor desconsidera acuzaţiile şi se vor mânia şi ei. „Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia” (Psalmul 15:1). Respiră şi încearcă să dai un răspuns blând când eşti calm. 3) Evită oamenii mânioşi. La fel ca un virus, ei te infectează, mai ales dacă ai o problemă cu mânia. „Nu te împrieteni cu omul mânios, şi nu te însoţi cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet” (Proverbe 22:24-25).

Share