FOLOSEŞTE-ŢI SOLNIŢA


“Voi sunteţi sarea pământului” (Matei 5:13)

Noi căutăm mereu fericirea în mod greşit. încercăm s-o găsim primind în loc să dăruim. Dragostea trebuie să dăruiască; este în natura ei să facă aşa: “Trăiţi in dragoste, dupăcum şi Hristos ne-a iubit, şi S-a dat pe Sine pentru noi “ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros” lui Dumnezeu” Efeseni 5:2). Să remarcăm cuvintele “S-a dat pe Sine” şi “jertfă”. Dragostea înseamnă dăruire de sine şi jertfire pentru a împlini nevoile altora – nevoile practice precum şi nevoile spirituale. Unii dintre noi suntem atât de religioşi încât nu vedem nici o valoare în împlinirea nevoilor zilnice ale oamenilor. Dragostea pentru Dumnezeu este rădăcina; dragostea pentru ceilalţi este rodul, exprimat prin încurajare, răbdare, bunătate, facerea de bine, smerenie, generozitate, seninătate, blândeţe şi sinceritate (Galateni 5:22). Trebuie să căutăm în mod activ modalităţi de a arăta dragoste, mai ales în lucrurile mici. Domnul Isus a spus: “Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul (puterea şi calitatea sa), prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară”. Sarea este asemenea dragostei; ea poate vindeca, poate curăţa, poate conserva, poate îmbogăţi, dar este nefolositoare dacă este ţinută în solniţă şi nu este presărată în jur. Adevărul e că întreaga viaţă e lipsită de gust fără dragoste. Chiar şi faptele de generozitate făcute din obligaţie, dar lipsite de dragoste ne lasă goi. Dragostea este puterea vieţii; ea trebuie să fie motivul pentru care ne trezim în fiecare dimineaţă. Fiecare zi poate fi interesantă şi plină de sens dacă ne vedem ca nişte agenţi ai lui Dumnezeu, aşteptând în umbră să presărăm sare peste vieţile lipsite de gust pe care le întâlnim. Aşadar, foloseşte-ţi solniţa.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *