FOLOSESTE-ŢI AUTORITATEA!

“V-am dat putere să călcaţi… peste toată puterea vrăjmaşului” (Luca 10:19]

Te-a ales Satana pentru atac? Te întrebi: “De ce s-ar deranja el cu cineva ca mine?” Răspunsul este – influenţa. Influenţa lui Iov a reprezentat o iritare constantă pentru Satana, într-o zi, Dumnezeu i-a spus lui Satana: “Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el” (Iov 1:8). La scurtă vreme de la acea conversaţie, Satana i-a atacat sănătatea, copiii, căsătoria şi afacerile lui Iov. Nu poţi atrage atenţia lui Dumnezeu fără s-o atragi şi pe a lui Satana! Ceea ce-L glorifică pe Dumnezeu îl înfurie pe vrăjmaşul nostru. Dar tu ai puterea de a-l doborî. Domnul Isus a spus: “Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.” lată că v-am dat putere să călcaţi … peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma” (Luca 10:18-19). Să remarcăm faptul că nu ai fost chemat să-l învingi pe Satana; Domnul Isus a făcut-o acum 2000 de ani. Tu ai fost chemat să întăreşti acea victorie în fiecare zi. Domnul Isus l-a dezarmat deja şi a făcut din el un spectacol public la cruce (Coloseni 2:15). Când generalul MacArthur s-a întâlnit cu comandantul suprem al forţelor japoneze la sfârşitul celui de-al Doilea Război mondial, i-a luat sabia din mână, a declarat victoria şi a întărit termenii predării necondiţionate. Asta a făcut Isus pentru tine la cruce. Când a murit şi a înviat, Ei l-a dezbrăcat pe diavol de puterea lui şi a declarat: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă…” (Matei 28:18-19). Du-te în puterea Lui. Du-te în tăria Lui. Du-te în Numele Lui. El ţi-a dat autoritate peste vrăjmaş – foloseşte-o.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *