FOLOSEŞTE CE Tl-A DAT DUMNEZEU

“Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care l-o dă Dumnezeu” (1 Petru 4:11)

Petru spune: “Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu”. Când Dumnezeu îţi încredinţează o slujbă, El îţi dă tot ce ai nevoie pentru a o duce la capăt. De fapt, dacă îţi analizezi propriile abilităţi, poţi deosebi care este chemarea ta. Winston Churchill a spus: “În viaţa fiecăruia apare un moment special când cineva te bate pe umăr şi îţi oferă şansa de a face ceva special, unic pentru tine, potrivit cu talentul tău. Ce tragedie este dacă acest moment te prinde nepregătit şi lipsit de calificare, pentru ceva care ar fi putut fi cel mai minunat moment”.

Nu poţi fi mereu ceea ce doreşti să fii, dar poţi fi tot ceea ce Dumnezeu doreşte să fii. Şi aceas­ta pentru că Dumnezeu dă “fiecăruia după puterea lui” (Matei 25:15). Ce îţi place să faci şi faci cel mai bine? Este cumva muzica punctul tău forte? Sau lucrul cu numere? Sau cu copiii? Pavel spune: “Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh; Sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn” (1 Corinteni 12:4-5). Aceasta înseamnă că unele lucruri pe care unii le consideră plictisitoare pe tine te vor umple de energie şi te vor îmbogăţi.

Biblia spune că Dumnezeu zideşte o “casă duhovnicească” (1 Petru 2:5). Şi este loc pentru flecare dintre noi în ea. Când ştii lucrul acesta ţi se spulberă concepţia greşită că nu eşti valoros pentru că nu ai aceleaşi talente ca şi alţii. Totodată, ţi se defineşte responsabilitatea ta prezentă renunţând la ideea că tu ar trebui să faci totul. Scopul tău trebuie să fie trăirea în limitele planului lui Dumnezeu pentru tine. Aşa că în loc să te scuzi pentru abilităţile pe care nu le ai, descoperă darurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu şi pune-le în slujba împărăţiei Lui.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *