FII UN BARNABA (2)


“Barnaba … i-a îndemnat pe toţi” (Faptele Apostolilor 11:22-23)

Ronald Reagan şi-a câştigat porecla de “Marele comunicator” deoarece era un vorbitor înzestrat. Earvin Johnson şi-a câştigat porecla de “magic” datorită a ceea ce putea să facă cu o minge de baschet. Şi losif din Cipru şi-a câştigat porecla de “Barnaba” deoarece oriunde mergea “îi îndemna pe toţi”. Ce mărturie! Scriptura spune: “losif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, fiul mângâierii, un Levit, de neam din Cipru, a vândut un ogor, pe care-l avea, a adus banii, şi i-a pus la picioarele apostolilor” (Faptele Apostolilor 4:36-37). Apoi, “Când a ajuns el… i-a îndemnat pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt şi de credinţă…” (Faptele Apostolilor 11:23-24). Barnaba l-a însoţit pe Pavel în călătoriile lui misionare şi oriunde mergea, spiritul său de încurajare strălucea: “s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor…” (Faptele Apostolilor 14:21-22)” Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici; dar toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă câ este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, I-a dus la apostoli” (Faptele Apostolilor 9:26-27). Barnaba a fost cel ce i-a încurajat să-l accepte pe Pavel şi să lucreze cu el ca cu un frate în Hristos. Când Pavel nu a mai dorit să-l ia cu ei pe loan Marcu datorită unei căderi vizibile, Barnaba i-a acordat o a doua şansă. Mai târziu, Pavel şi-a dat seama cât de preţios este loan Marcu. într-Adevăr, el a ajuns să scrie Evanghelia după Marcu, dar fără încurajarea lui Barnaba, e posibil ca acest fapt să nu se fi întâmplat.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *