FII SERIOS ÎN RELAŢIA TA CU DUMNEZEU! (4)

„Să nu părăsim adunarea noastră” (Evrei 10:25)

Ei tratau Cuvântul lui Dumnezeu cu seriozitate. „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor” (Faptele Apostolilor 2:42). Cercetătorii ne spun că astăzi, citirea personală a Bibliei este mai puţin obişnuită printre creştini decât rugăciunea. în locul unui Cuvânt de la Dumnezeu care ne fortifică în provocările zilei, am pus exerciţiile fizice şi cappucino. Citirea Bibliei se limitează la predica de duminică a pastorului. Primii ucenici au fost atât de dedicaţi Cuvântului, încât „stăruiau (investeau, plăteau preţul timpului) în învăţătura (studierea pentru a înţelege şi a dobândi) apostolilor”. Cuvântul lui Dumnezeu nu numai că i-a ajutat să ţină piept provocărilor vieţii, dar când persecuţia i-a făcut să devină fugari, ei au luat Cuvântul cu ei şi au plantat noi biserici în toată lumea (Faptele Apostolilor 8:4). Creşti tu în Cuvântul lui Dumnezeu astfel încât să devii mai puternic în vremurile grele şi să fii pregătit să influenţezi lumea pentru Hristos? Ei luau în serios închinarea şi lauda. „Tot timpul stăteau în Templu, şi lăudau şi binecuvântau pe Dumnezeu” (Luca 24:53). Pentru mulţi dintre noi, cuvântul „închinare” a ajuns să însemne serviciul de duminica dimineaţa – mai degrabă un loc pe care îl frecventăm decât un act voluntar al unor inimi devotate care îl glorifică pe Dumnezeu. A fi spectator la serviciul de duminica nu înseamnă închinare. Credincioşii Noului Testament au înţeles învăţătura lui David: „Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui!” (Psalmul 100:4). Doreşti să fii un închinător serios? Intră în prezenţa Lui, concentrându-te exclusiv pe bunătatea Lui şi exprimă-ţi din toată inima aprecierea pentru tot ce este El!

Share