FII SERIOS ÎN RELAŢIA TA CU DUMNEZEU! (3)

„Ei stăruiau … în rugăciuni” (Faptele Apostolilor 2:42)

Ei luau rugăciunea în serios. Biserica Noului Testament s-a născut pe genunchii rugăciunii. După zece zile de rugăciune unită în camera de sus, „toţi s-au umplut de Duh Sfânt” (v. 4). Ce s-a întâmplat mai apoi? Ei au pus bazele unei biserici care şi astăzi, după două mii de ani, are impact asupra lumii. A scăzut viaţa lor de rugăciune după ce a fost întemeiată biserica? Nicidecum! „Ei stăruiau… în rugăciuni”. A rămas o adunare condiţionată de rugăciune. Ea a luat naştere, a fost curăţită şi a adus rod în rugăciune. Ei ne-au lăsat moştenire principiul biblic plin de putere conform căruia nimic important şi de durată nu se întâmplă fără rugăciune. Astăzi, dacă doreşti să ai o prezenţă mică în biserică, anunţă o întâlnire de rugăciune! întrebare: Tu cât te rogi? Ce te înstrăinează de locul rugăciunii? Este cumva ideea că rugăciunea e un lucru greu? Nu e – dacă priorităţile tale sunt stabilite bine. Te epuizezi şi te îngrijorezi pentru lucruri ca şi cum totul depinde de tine? Rugăciunea va face ca porţiunile dificile din viaţa ta să fie mai uşoare şi mai rodnice. Rugăciunea constantă te ridică în prezenţa Lui Dumnezeu unde înveţi cum să duci la îndeplinire mai multe lucruri în timp ce experimentezi o pace adâncă a sufletului şi a inimii. Domnul Isus a spus: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11:28-30). Crezi că există un mod mai bun de a trăi?

Share